Športový klub ZNIEV, Kláštor pod Znievom
Gymnaziálna 197,
038 43 Kláštor pod Znievom
skzniev@skzniev.sk
tel.: 0907 243 719